Category: Travel News

หาดสุรินทร์

หาดสุรินทร์เป็นชายหาดที่มีความสวยงามขึ้นชื่ออีกหาดหนึ่ง ที่โดดเด่นด้วยหาดทรายขาวสะอาด และน้ำทะเลใสแจ๋วชวนมอง โดยเป็นชายหาดที่คุณสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กล่าวคือ ในช่วงฤดูร้อน ชายหาดแห่งนี้จะมีความสวยงามสดใสด้วยแสงแดด น้ำทะเลกลายเป็นสีฟ้าสดใส คลื่นลมสงบเหมาะสำหรับกิจกรรมความเพลิดเพลินริมชายหาด ครั้นถึงฤดูมรสุมที่นี่ก็มีคลื่นลมแรงซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่น

Read more…

เกาะช้าง

เกาะที่มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบแห่งนี้ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนอง และยังเป็นแหล่งผลิต “กาหยู” หรือมะม่วงหิมพานต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย โดยชาวบ้านบนเกาะช้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำ สวนมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศ นอกจากนี้บางบ้านยังทำสวนยางพาราและประมงชายฝั่ง ทั้งนี้ บนเกาะยังมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง

Read more…

บ้านพิพิธภัณฑ์

บ้านพิพิธภัณฑ์หรือ House of Museums นั้น แต่เดิมมีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เด็ก” ใช้เก็บของเล่นและสิ่งของวัยเด็ก บนพื้นที่ 116 ตารางวา โดยคุณเอนกและเพื่อนๆ อาสาสมัครที่มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมของเก่าโบราณที่หาดูได้ยาก ซึ่งได้มาทั้งจากการบริจาคและ ซื้อเพื่อเก็บรักษาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

Read more…

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

ปกติถ้าอยากชมสัตว์ที่สวนสัตว์ก็ต้องไปชมกลางวัน แต่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) กลับแตกต่างจากที่อื่น เพราะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ชมสัตว์ป่าหายาก ซึ่งมี 134 สายพันธุ์ กว่า 1400 ตัว เช่น เม่นเผือก แรคคูนเผือก

Read more…