Category: Travel News

บ้านพิพิธภัณฑ์

บ้านพิพิธภัณฑ์หรือ House of Museums นั้น แต่เดิมมีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เด็ก” ใช้เก็บของเล่นและสิ่งของวัยเด็ก บนพื้นที่ 116 ตารางวา โดยคุณเอนกและเพื่อนๆ อาสาสมัครที่มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมกันจัดตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมของเก่าโบราณที่หาดูได้ยาก ซึ่งได้มาทั้งจากการบริจาคและ ซื้อเพื่อเก็บรักษาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

Read more…

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

ปกติถ้าอยากชมสัตว์ที่สวนสัตว์ก็ต้องไปชมกลางวัน แต่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) กลับแตกต่างจากที่อื่น เพราะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ชมสัตว์ป่าหายาก ซึ่งมี 134 สายพันธุ์ กว่า 1400 ตัว เช่น เม่นเผือก แรคคูนเผือก

Read more…