โทร.ป่วนสายด่วนสุขภาพจิตกว่า 1 แสนสาย 40% เป็นเซ็กซ์คอล

กรมสุขภาพจิต เผยคนโทร.เข้าสายด่วนสุขภาพจิต1323 ปี 2560 พุ่ง4แสนกว่าสาย มากกว่าปี2559 ราว3เท่าตัว อึ้ง! เป็นโทร.ป่วนกว่า 1 แสนสายหรือ 1 ใน 4 พบ 30-40% เป็นเซ็กซ์คอล ส่งผลให้บริการได้จริงเพียง 62,000 กว่าสาย ระบุคนโทร.ปรึกษายังเป็นเรื่องปัญหาทางจิตเวช ความเครียด ความรัก ครอบครัวด้านวัยรุ่นคือความเครียด ความรัก ปัญหาเรื่องเพศ ซึมเศร้า

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อคลี่คลายทุกข์ทางใจเบื้องต้น จากการเก็บสถิติปี 2560 พบว่า มีประชาชนโทร.ใช้บริการ4แสนกว่าสาย เพิ่มจากปี 2559ประมาณ3เท่าตัว แต่เจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้บริการได้เพียง 62,418 สาย สาเหตุที่รับสายได้น้อยเนื่องจากมีผู้โทร.ป่วนเข้าไปมากถึง 1 แสนกว่าสาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 สาย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นวัยรุ่นที่คึกคะนอง อยากลองโทร.ป่วน และที่น่าตกใจพบว่าร้อยละ 30-40 หรือประมาณ 30,000 – 40,000 สาย เป็นสายเซ็กซ์คอล พูดจาลวนลามเจ้าหน้าที่ผู้หญิง บางคนโทร.ถี่วันละ 6 ครั้งจึงอยากขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต หยุดโทร.รบกวนเนื่องจากจะทำให้ผู้ที่มีปัญหาเดือดร้อนใจต้องการที่พึ่งพิงทางใจหรือที่ปรึกษาเวลานั้น โทร.ไม่ติดและขาดโอกาสได้รับคำแนะนำ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดถึงแก่ชีวิตได้ เช่นกรณีผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือผู้ที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตนี้ หากไม่ได้รับแก้ไขอย่างรวดเร็วก็จะสะสมและมีความรุนแรงขึ้น อาจก่อปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อสังคมได้เช่นกัน
น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเซ็กซ์โฟนหรือโรคโทรศัพท์ลามกอนาจาร หรือ เทเลโฟน สแก็ตโตโลเจีย (TelephoneScatologia) จัดอยู่ในกลุ่มของกามวิปริต เชื่อว่าเกิดมาจากปริมาณฮอร์โมนเพศชายมีมากกว่าปกติ และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในสมอง รวมทั้งเกิดมาจากปัจจัยทางจิตใจ ที่สำคัญคือปมด้อยในเรื่องเพศของตนเองเช่นเรื่องขนาด การมีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อมีแรงขับทางเพศเกิดขึ้น จึงเลือกระบายออกโดยใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับจิตใต้สำนึก อาการของกามวิปริตนี้ รักษาให้หายขาดได้ สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปจึงขอให้ผู้ที่มีปัญหานี้หรือผู้ที่มีญาติป่วยหรือมีเพื่อนฝูงคนรู้จักป่วยเป็นโรคนี้ สามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง อย่าอายหมอ เพราะหากไม่ได้รับรักษา ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมนี้ไปตลอดชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่เป็นโรคกามวิปริตเข้ารับการรักษาน้อยมากเพียง 1 ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยเท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth