แคลิฟอร์เนียออกกฏ บ้านสร้างใหม่ทุกหลังต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์!

สมาชิกคณะกรรมการพลังงานแคลิฟอร์เนียลงมติเอกฉันท์ให้อาคารที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ทุกหลังในรัฐแคลิฟอร์เนียติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563

สมาชิกคณะกรรมการพลังงานแคลิฟอร์เนียลงมติเอกฉันท์ให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรการนี้อาจทำให้เจ้าของบ้านต้องชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีก 40 ดอลลาร์สหรัฐ แต่อาจจะสามารถลดค่าไฟลงได้เดือนละ 80 ดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการกล่าวว่า แผนการใหม่จะทำให้อาคารที่พักอาศัยสามารถจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บ้านใดที่ตั้งอยู่ในเขตที่ร่ม อาจได้รับการยกเว้นจากมาตรการใหม่นี้

โดยคณะกรรมการกล่าวว่า มาตรการใหม่นี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้พอๆ กับการเอารถออกจากถนน 115,000 คัน และหวังว่ารัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการตามอย่างรัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตาม ผู้ต่อต้านแนวคิดนี้กล่าวว่า การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะทำให้ราคาการสร้างบ้านสูงขึ้นอีกราว 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากที่กำลังประสบปัญหาที่อยู่อาศัยและราคาการก่อสร้างที่สูงขึ้นเป็นทุนเดิม

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.