เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

ปกติถ้าอยากชมสัตว์ที่สวนสัตว์ก็ต้องไปชมกลางวัน แต่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) กลับแตกต่างจากที่อื่น เพราะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ชมสัตว์ป่าหายาก ซึ่งมี 134 สายพันธุ์ กว่า 1400 ตัว เช่น เม่นเผือก แรคคูนเผือก

อัลปาก้า แมวดาว หมีสล็อท เสือลายเมฆ นาคใหญ่ขนเรียบ เสือขาว เสือจากัวร์ เสือพูม่า ลิงกระรอก อีเห็นเครือ หมาจิ้งจอกเฟนเนก อูฐโหนกเดียว อูฐสองโหนก สิงโต ไนอาล่า เลียงผา ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของสัตว์ คน น้ำพุดนตรี และสื่อผสมบนม่านน้ำ ให้ได้ชมในยามค่ำคืน กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ ชมการดูแล รักษาสัตว์ และการอนุรักษ์สัตว์

เดิมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai safari) เปิดบริการตั้งแต่ช่วงเย็นถึงกลางคืน แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมในเวลากลางวันด้วย

สถานที่ตั้ง ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 10 กิโลเมตรเท่านั้น

การเดินทาง

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai attractions) จัดรถรับส่งนักท่องเที่ยว ฟรี สอบถามข้อมูล และจองที่นั่งได้ที่ โทร 053-999000 ต่อ 0

จุดบริการที่ 1 : โรงแรมอิมม์โฮเทล ท่าแพ – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 16.45 น.

จุดบริการที่ 2 : ไนท์บาซาร์ – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 17.00 น.

กลับจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวลา 21.00 น. สำรองที่นั่ง โทร : 053-999000 ต่อ 0