รบ.เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” 6-8 เม.ย.นี้ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และอดีตพระมหาราช ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของชาติ และในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี พร้อมทั้งเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า จะจัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว นิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ รวมถึงการออกร้านและขนมไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว.-สำนักข่าวไทย