คปภ.จับมือมาเลเซียรับสังคมผู้อายุอาเซียน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายมูหมัด บิน อิบราฮิม ผู้ว่าการ Bank negara Malaysia (BNM) หรือธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อขยายความร่วมมือด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยร่วมกัน

โดยไทยจะเรียนรู้จากธนาคารกลางประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัยหรืออินชัวร์เทค และการพัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศให้อยู่รอดได้ จากที่ขณะนี้ธุรกิจประกันในมาเลเซียลดลงจากการเข้ามาของต่างชาติ

ส่วนธนาคารกลางประเทศมาเลเซียจะเรียนรู้ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศไทยที่ทำได้ดีกว่า เช่น สายด่วน 1186 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย การประกันภัยสินค้าทางการเกษตรข้าวนาปี เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน เพราะหลายประเทศในอาเซียนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกัน โดยประเทศไทยและมาเลเซียจำเป็นต้องมีมาตรการดูแล ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างกัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คปภ.ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกับประเทศในอาเซียนได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน และเร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามความร่วมมือกับประเทศเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม.-สำนักข่าวไทย