การพัฒนาและปฏิบัติตามศักยภาพของตน

พนักงานทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการพัฒนาและปฏิบัติตามศักยภาพของตนในสาขาที่เลือกโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขามาจากไหน แต่บ่อยครั้งที่พนักงานชนกลุ่มน้อยรู้สึกว่าพวกเขากำลังโดนกำแพงอิฐเมื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ การปรึกษาหารือได้รับการต้อนรับจากกลุ่มนายจ้าง CBI Matthew Fell หัวหน้าฝ่ายนโยบายของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าความโปร่งใส

สามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการดำเนินการในการรับมือกับช่องว่างการจ่ายค่าจ้างเชื้อชาติเช่นเดียวกับที่ประสบความสำเร็จในด้านเพศ คณะกรรมการด้านความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนยังให้การสนับสนุนด้วยประธานเดวิดไอแซกกล่าวว่า การขยายการรายงานที่จำเป็นนอกเหนือจากเรื่องเพศจะทำให้นายจ้างเข้าใจว่าพวกเขาต้องการระบุและขจัดอุปสรรคให้กับพนักงานชนกลุ่มน้อยที่เข้าร่วมและก้าวไปสู่ระดับสูงสุดใน องค์กรของพวกเขา